شادی

هیچی شادت نمی کنه. شب و روز تو فکری که دردت چیه. همه چیز که همونطور خواستی شده. مدرک خوب، کار خوب، آینده خوب. مشکل چیه؟ مرگ من چیه؟ چرا شاد نیستم؟
گذشته رو زیر و رو می کنی شاید موضوعی که ناخواسته الان داره روحیت رو خراب می کنه، پیدا کنی. هیچی دستگیرت نمیشه.
تو دلت داد می زنی که شاد شو! الان وضعت عالیه! همه چیز سرجاشه. بی خودی نگران نباش.
می خوای به اون موضوع فکر نکنی، نمیشه! جای خالیشو حس می کنی! می خوای خودت رو گول بزنی که الان وقتش نیست ولی می دونی که دلت راضی نمیشه. تو یه نفر رو می خوای! یه همزبون، یه شریک، یه نفر که بهت محبت کنه و پذیرای صحبت هات و مهرورزیت باشه. دلت ثانیه ای دو تا می زنه. خیلی وقته اینجوریه. ظرفیتش رو پیدا کرده که برای یکی دیگه هم بزنه...

/ 0 نظر / 29 بازدید