چند جزوه و کتاب درسی pdf

چند جزوه و کتاب درسی  به لیست کتب قبلی اضافه شد:

            

جزوه ی درسی دانشگاه یزد                        جزوه ی درسی دانشگاه امیرکبیر

طراحی اجزا 1     طراحی اجزا 2                    کنترل اتوماتیک

/ 0 نظر / 33 بازدید