محموتی دوم

خیلی ها از جمله خودم فکر می کردیم با ورود مهندس زنگنه وضعیت پرسنل نفت خیلی بهتر می شه. اما با گذشت دو سال، دقیقا همه چیز عکس انتظارات پیش رفت. جالبه که حق امضا از تمامی مدیریت های وزارت نفت رو گرفته و دقیقا روالی که محموتی خودمان در اداره کشور پیش گرفته بود رو در نفت داره اجرا می کنه. بعنی دخالت مستقیم حتی در کوچکترین و تخصصی ترین قسمت ها توسط ایشان و جالبه که ایشون مدرک مهندسی عمران دارن! یعنی شباهت ها با محموتی خیلی زیاده.
ایشان تا کنون در یک امر موفقیت فوق العاده ای داشتن. فراری دادن نیروی انسانی بدرد بخور نفت. بهشون باید تبریک گفت.

/ 0 نظر / 39 بازدید