ورود دختر اکيدا ممنوع!

سلام

گزارش کارآموزیم رو تایپ کرده و تر تمیز آماده چاپ کرده بودم و رفتم تا تو انتشارات دانشگاه اون رو چاپ کنم . انتشارات دانشگاه تنها جایی بود که از جنس مخالف به غیر از چند پیر دختر فوق لیسانس! که تو محوطه قابل روئت بودند می شد مشاهده کرد!
خلاصه رفتم تو انتشارات دیدم بله! چه خبره اینجا. خبری ازجنس مونث نیست.کل بند و بساط ترم گذشته جمع شده و دو تا مرد! دارن کارهای چاپ و تکثیر بچه ها رو می گیرن! شستم خبر دار شد که مسئول قبلی و کارمنداش! همگی دپورت شدند!
با مسئول رفاه دانشجویی که صحبت می کردم گفت که از عقیدتی سیاسی و بازرسی دانشگاه به ما گفتند که به خاطر جو دانشگاه ! نباید توی انتشارات دانشگاه دختر بیاد! و بهتره که رعایت حال دانشجوها بشه و جنس مخالف ! وارد دانشگاه نشه!
البته مسئله مراجعه من به رفاه شکایت از این مسئله نبود ! من از این شاکی بودم که آدمای جدید کار رو با تاخیر زیاد انجام می دادند و تو مواردی اصلا کار رو به جای دیگه ارجاع می دادند وگرنه من که دیگه پیر این دانشگاهم و می دونم تو این مدت ۴ ساله  دنیا دست کی بوده!

/ 0 نظر / 28 بازدید