دفاعیه پایان نامه

سلام

همه چیز به خوبی و خوشی روز شنبه ۱۳/۷/۸۷ ساعت ۱۱:۳۰ صبح به اتمام رسید. دفاعیه به خوبی برگزار شد و خوشبختانه استاد راهنما و بیشتر استاد ناظر  راضی بودند.

/ 0 نظر / 5 بازدید