دو ماه تعطیلات تابستونی

نامه ی اعزام دوم رسید. کد محل خدمتم ٨٢. یعنی پادگان احمد بی موسی بیرون شهر شیراز. بعد از دو ماه آموزشی، قراره سرباز نیروی دریایی سپاه توی عسلویه بشم.
این هم شانس یه بوشهریه. توی اوج گرما و تابستون یعنی اول تیر اعزام می شم و با دهن سرویسی کامل برمی گردم به جایی که خر از گرما سقط میشه!
دوستی داشتم گرگانی. به قول این رفیقم اگه سگ رو با نانچیکو بزنی حاضر نیست توی این گرما صب تا ظهر بیرون وایسه چه برسه به صب تا شب تو پادگان دویدن.
البته به قول بابام جنوبیها پوست کلفتن. من هم عمری با عرق و شرجی و بی برقی سر کردم و نباس به این چیزها وقعی بذارم!
به پسرعموم که با هم عازمیم گفتم آماده شو که سرباز جان بر کف اسلامیم...

/ 1 نظر / 24 بازدید
علی

سلام جيگر اوه اوه خدايت رحم كناااااد همه ي سعيت رو بكن كه زنده بموني (دلداري دادن ما رو باش!)[نیشخند]