شیراز ١۵ کیلومتر ( روز ششم )

اولین روز رسمی شروع آموزشه. به میدان صبحگاه پادگان رفتیم. نیروهای دیپلم و زیر دیپلم در قالب گردان ١ و ٣ در حال رژه رفتن هستن. با حرکات هماهنگ دست و پا از جلوی محل جایگاه رد می شدند.
گردان ما یعنی گردان ۴ که نیروی آموزشی لیسانسه هستیم با دستورات بدو رو در قالب ردیف و ستون های ٩در ٩ دور میدان صبحگاه می دویدیم. بعد از برنامه صبحگاه ،گردانهای ١ و ٣ * میدان رو خالی کردند و جناب سروان، فرمانده ما شروع کرد به آموزش های نظام جمع و به خصوص شیوه ی رژه رفتن. من بیشتر وقت چشمم به جاده ی شیراز و حرکت ماشینها و خصوصا تابلوی شیراز ١۵ کیلومتر بود.
برنامه ی آموزشی کاملا مشخصه. اول برنامه صبحگاه بعد سه کلاس تئوری از درس های سیاسی و نظامی و احکام و شامگاه که همانند برنامه ی صبحگاه برای تقویت نظام جمع و رژه نیروهاست.
ظاهرا تلفن کارتی گردان ۴ خرابه ولی خوشبختانه از گردان ٣ تونستم روز پنجم با خونه تماس بگیرم. فعلا از حموم خبری نیست و ظرف و لباس شستنمون توی دستشویی سرویس بهداشتی.
* گردان ٢ توی این دوره به خاطر کمبود نیرو تشکیل نشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید