مکانیکار
درباره وبلاگ
محمد جواد

از آغاز دوره دانشجویی نوشتم و از اون موقع نزدیک به 10 سال می گذرد
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
RSS Feed

سلام...

«من تعداد بی شماری قضايا يافته ام که در نهايت زيبايی هستند.»(پی ير فرما)

پی ير فرما pierre fermat بزرگترين رياضيدان  قرن هفدهم بوده است...
فرما با وجود جستجوهای عميقی که در مورد استعمال رياضيات در علوم ديگر به خصوص در مبحث نور انجام داد بيش از همه مشتاق رياضيات خالص بوده است.
فرما شانزده سال قبل از تولد نيوتن و هفده سال قبل از تولد لايب نيتس فکر اصلی و اساسی حساب ديفرانسيل را به تصور در آورد و حتی آن را به کار برد ليکن نتوانست مانند لايب نيتس روش خود را تبديل به يک سلسله دستورهای ساده ی عملی کندکه به کار بردن آن در حل مسائل ساده حتی برای هر احمقی ممکن است.
فرما هيچوقت همانند دکارت و پاسکال د معرض اين وسوسه ی معيوب قرار نگرفت که در مورد خداوند،آدمی و کائنات به فلسفه بافی بپردازد.بنابراين بعد از اينکه قسمت مهمی از اوقات خود را مصروف هندسه ی تحليلی و حساب ديفرانسيل و انتگرال کرد و در عين حال زندگی شرافتمندانه و روش پر کوشش را برای امرار معاش خود برگزيد باز هم فرصت يافت که ما بقی انرژی و فعاليت خويش را در بهترين سرگرمی که به آن علاقه داشت بکار برد و آن رياضيات  خالص بوده است و بزرگترين اثر جاودان خويش را در اين زمينه باقی گذاشت و آن عبارت از بنای «تئوری اعداد» يا حساب عاليست، که حق مطلق و غير قابل بحث او در اين مورد منکری ندارد و نام وی  را برای ابد جاودان ساخته است.
پدرش دومنيک فرما domniqeue تاجر چرم فروش و در عين حال دومين قاضی و دستيار شهردار شهر بومون بود و مادرش کلر دولون clair de long از خانواده ای بود که همه ی اعضای أن از قضات پارلمان بوده اند.فرما در ماه اوت ۱۶۰۱ در بومون دو لامونی beaumont de lomange در جنوب غربی فرانسه متولد شد(تاريخ صحيح تولدش معلوم نيست،  همين قدر می دانيم که در ۲۰ ماه اوت آن سال مراسم تعميد او انجام گرفت.)
در سی سالگی(چهاردهم ماه مه ۱۶۳۱) به عنوان قاضی تحقيق شهر تولوز معين شد و در اين شهر مستقر گرديد در اول ماه ژوئن همين سال با دختر دايی خود لوئيز دولون ازدواج کرد و از اين ازدواج پنج فرزند به وجود آمد،سه پسر که از جمله ی ايشان يکی به نام کلمان ساموئل clement samuel آثار علمی پدر خود را چاپ کرد و به ديگران شناساند و دو دختر که هر دو در سلک دختران تارک دنيا در آمدند.

داستان واقعی او داستان اکتشافات وی است که در حقيقت تفريحات او بوده اند و داستان عشق خالصی است که به رياضيات خالص داشته است .

ادامه دارد...موضوع مطلب :

پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۳ :: ۳:۱۳ ‎ب.ظ
محمد جواد